Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011

Οδηγίες

Επιλέξτε από το menu αριστερά την ομάδα σας, προκειμένου να ανεβάσετε το εβδομαδιαίο ημερολόγιό σας.
Στη συνέχεια θα διατεθεί χώρος σε κάθε ομάδα για να δημοσιεύσετε τις εργασίες σας.
Αν υπάρχουν ερωτήσεις, τις γράφετε εδώ, σε μορφή σχολίου

Ερευνητικές Εργασίες: Υπόδειγμα Ημερολογίου Ομάδας


Ημερομηνία:

Όνομα Ομάδας: πχ. Οι Επιστήμονες

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας:

Ερευνητική Μέθοδος: πχ Πείραμα, Ερωτηματολόγιο κλπ

Ερωτήματα: πχ. Να σχεδιάσουμε ένα πείραμα για να ...

Διαδικασία: πχ. Κάθε μέλος της ομάδας....., με σκοπό.... τελικά σχεδιάσαμε...

Αποτελέσματα: πχ. Ένας νοητικός χάρτης, ένα γράφημα κλπ

Απολογισμός/Συμπεράσματα: πχ. Τελικά μάθαμε ότι...

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές: πχ.URL, βιβλίο, άρθρο κλπ
Τμήμα Ενδιαφέροντος 2
Τα Θέλω και τα Προβλήματά μας - Μία Ταινία για Εμάς
Ημερολόγιο Ομάδας 4
Εδώ θα γράφονται τα εβδομαδιαία ημερολόγια της ομάδας σε μορφή σχολίων
Τμήμα Ενδιαφέροντος 2
Τα Θέλω και τα Προβλήματά μας - Μία Ταινία για Εμάς
Ημερολόγιο Ομάδας 3
Εδώ θα γράφονται τα εβδομαδιαία ημερολόγια της ομάδας σε μορφή σχολίων
Τμήμα Ενδιαφέροντος 2
Τα Θέλω και τα Προβλήματά μας - Μία Ταινία για Εμάς
Ημερολόγιο Ομάδας 2
Εδώ θα γράφονται τα εβδομαδιαία ημερολόγια της ομάδας σε μορφή σχολίων
Τμήμα Ενδιαφέροντος 2
Τα Θέλω και τα Προβλήματά μας - Μία Ταινία για Εμάς
Ημερολόγιο Ομάδας 1
Εδώ θα γράφονται τα εβδομαδιαία ημερολόγια της ομάδας σε μορφή σχολίωνΤμήμα Ενδιαφέροντος 1
Μαθαίνω και Διδάσκω - Πειράματα Φυσικής σε Κόμικς
Ημερολόγιο Ομάδας 4
Εδώ θα γράφονται τα εβδομαδιαία ημερολόγια της ομάδας σε μορφή σχολίων
Τμήμα Ενδιαφέροντος 1
Μαθαίνω και Διδάσκω - Πειράματα Φυσικής σε Κόμικς
Ημερολόγιο Ομάδας 3
Εδώ θα γράφονται τα εβδομαδιαία ημερολόγια της ομάδας σε μορφή σχολίων
Τμήμα Ενδιαφέροντος 1
Μαθαίνω και Διδάσκω - Πειράματα Φυσικής σε Κόμικς
Ημερολόγιο Ομάδας 2
Εδώ θα γράφονται τα εβδομαδιαία ημερολόγια της ομάδας σε μορφή σχολίων
Τμήμα Ενδιαφέροντος 1
Μαθαίνω και Διδάσκω - Πειράματα Φυσικής σε Κόμικς
Ημερολόγιο Ομάδας 1
Εδώ θα γράφονται τα εβδομαδιαία ημερολόγια της ομάδας σε μορφή σχολίων