Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011

Τμήμα Ενδιαφέροντος 2
Τα Θέλω και τα Προβλήματά μας - Μία Ταινία για Εμάς
Ημερολόγιο Ομάδας 1
Εδώ θα γράφονται τα εβδομαδιαία ημερολόγια της ομάδας σε μορφή σχολίων10 σχόλια:

Σωτήρης Νιάρχος είπε...

Ημερομηνία: 1η Εβδομάδα (26/9 – 27/9)

Όνομα Ομάδας: Déjà Vu

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας: Δεν υπήρξε έρευνα.

Ερευνητική Μέθοδος: Δεν ακολουθήθηκε κάποια ερευνητική μέθοδος.

Ερωτήματα: Αυτό που μας απασχόλησε δεόντως κατά την διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του project ήταν η δημιουργία ομάδων και δευτερευόντως μια εισαγωγή στον τρόπο δημιουργίας ερωτηματολογίου, κάτι, όμως, που κυρίως είχε σχέση με το κάθε άτομο ξεχωριστά.

Διαδικασία: Μετά την γνωριμία μεταξύ μας και την παρουσίαση του κάθε ατόμου από τον διπλανό του, αναζητήσαμε τις ικανότητες, τις ιδιότητες και τις δεξιότητες που πρέπει να έχει το κάθε μέλος της ομάδας. Εν συνεχεία, κατηγοριοποιήσαμε όλα όσα σκεφτήκαμε σε πέντε βασικά είδη χαρακτήρων:
1) Οργανωτής
2) Καλλιτέχνης
3) Κομπιουτεράς
4) Επιστήμων
5) Αναλυτής.
Ύστερα, κάθε μαθητής επέλεξε τον χαρακτήρα που πιστεύει πως έχει και, μετά από κάποιες υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, καταλήξαμε να έχουμε τέσσερις (4) μαθητές από κάθε είδος.

Αποτελέσματα: Έτσι, επιλέγοντας ο οργανωτής τα άτομα με τα οποία προτιμά να συνεργαστεί, καταλήξαμε στην δημιουργία 4 ομάδων, όπου η κάθε μία είχε έναν μαθητή από κάθε είδος χαρακτήρα. Επίσης, μετά την δημιουργία των ομάδων, η κάθε μία καλέστηκε να σκεφτεί το όνομα που θέλει να έχει. Εμείς, μετά από διάφορες αξιόλογες προτάσεις, καταλήξαμε στο «Déjà Vu».

Απολογισμός/Συμπεράσματα: Συμπίπτουν με τ' αποτελέσματα.

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές: Δεν χρησιμοποιήθηκαν.

Σωτήρης Νιάρχος είπε...

Ημερομηνία: 2η Εβδομάδα (24/10 μόνον)

Όνομα Ομάδας: Déjà Vu

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας: Ζητήθηκε από τα μέλη των ομάδων να βρουν την ιστοσελίδα του σχολείου μας, καθώς και την ιστοσελίδα του μαθήματος της τεχνολογίας, η οποία μας δόθηκε, και, μέσω αυτών, αναζητήσαμε προηγούμενες εργασίες-ερωτηματολόγια, πάνω στα οποία κάναμε συζήτηση για τον τρόπο σύνταξης των ερωτηματολογίων, αυτή τη φορά εκτενέστερα από την προηγούμενη βδομάδα.

Ερευνητική Μέθοδος: Η μέθοδός μας αποτελούνταν από αναζήτηση πληροφοριών μέσα από ιστότοπους της σχολικής μας κοινότητας και μελέτη αναρτημένων προηγούμενων εργασιών.

Ερωτήματα: Το κύριο ερώτημα ήταν η ικανότητα των μελών των ομάδων ν’ αναζητούν επιτυχώς πληροφορίες, κυρίως στον κυβερνοχώρο, καθώς και η πιο ενδελεχής εξέταση του τρόπου σύνταξης ενός ερωτηματολογίου, και κατ’ επέκταση η βαθύτερη κατανόησή του.
Διαδικασία: Η διαδικασία απάντησης του ερωτήματος ταυτίζεται με την ερευνητική μας δραστηριότητα.

Αποτελέσματα: Η βαθύτερη κατανόηση του τρόπου σύνταξης ενός ερωτηματολογίου.

Απολογισμός/Συμπεράσματα: Κάθε ομάδα χρειάζεται βελτίωση στον τρόπο αναζήτησης και επιλογής πληροφοριών. Έμαθε, όμως, περισσότερα για τα ερωτηματολόγια και την δημιουργία τους.

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές:
1) Ιστοσελίδα Ζαννείου Λυκείου Πειραιά: http://lyk-peir-zanneio.att.sch.gr/
2) Ιστοσελίδα του μαθήματος της τεχνολογίας: http://texnoschool.pbworks.com/

Σωτήρης Νιάρχος είπε...

Ημερομηνία: 3η Εβδομάδα (24/10 μόνον)

Όνομα Ομάδας: Déjà Vu

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας: Δεν υπήρξε έρευνα.

Ερευνητική Μέθοδος: Δεν ακολουθήθηκε κάποια ερευνητική μέθοδος.

Ερωτήματα: Η κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων ενός ερωτηματολογίου και η έναρξη της διαδικασίας σύνταξής του.

Διαδικασία: Σκεφτόμενοι πιθανές ερωτήσεις και μετά από συζήτηση, καταλήξαμε ότι το ερωτηματολόγιο κάθε ομάδας θα πρέπει να ασχολείται με τα εξής θέματα:
1) Οικογένεια
2) Εκπαίδευση
3) Ψυχολογία
4) Σχέσεις
5) Ελεύθερος χρόνος – Ψυχαγωγία – Χόμπι
6) Ενδοσχολική βία.
Εν συνεχεία, έγινε συζήτηση σε μάκρος για την τεχνική ορθότητα των ερωτήσεων.

Αποτελέσματα: Ομαδοποίηση των ερωτήσεων και κατανόηση για την τεχνική κατασκευής σωστών ερευνητικών ερωτήσεων.

Απολογισμός/Συμπεράσματα: Συμπίπτουν με τ’ αποτελέσματα.

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές: Δεν χρησιμοποιήθηκαν.

Σωτήρης Νιάρχος είπε...

Ημερομηνία: 4η Εβδομάδα (31/10 – 3/11)

Όνομα Ομάδας: Déjà Vu

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας: Δεν υπήρξε έρευνα.

Ερευνητική Μέθοδος: Δεν ακολουθήθηκε κάποια ερευνητική μέθοδος.

Ερωτήματα: Κατασκευή ερωτηματολογίου από τις ομάδες.

Διαδικασία: Αρχικά, η κάθε ομάδα, μετά από συζήτηση, ανέλαβε την κατασκευή ενός ερωτηματολογίου 15 – 20 ερωτήσεων περίπου, περιεκτικό και τεχνικά ορθό. Την δεύτερη μέρα της εβδομάδας, δημιουργήθηκαν ζευγάρια ομάδων (εμείς με την τρίτη και η δεύτερη με την τέταρτη), τα οποία κλήθηκαν, από τις ερωτήσεις που είχαν ήδη σχηματίσει, να κατασκευάσουν μαζί ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο 15 – 20 ερωτήσεων, ακόμα, δηλαδή, πιο περιεκτικό.

Αποτελέσματα: Η κατασκευή δύο ερωτηματολογίων 15 – 20 ερωτήσεων.

Απολογισμός/Συμπεράσματα: Συμπίπτουν με το αποτέλεσμα.

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές: Δεν χρησιμοποιήθηκαν.

Σωτήρης Νιάρχος είπε...

Ημερομηνία: 5η Εβδομάδα (7/11 – 10/11)

Όνομα Ομάδας: Déjà Vu

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας: Δεν υπήρξε έρευνα.

Ερευνητική Μέθοδος: Δεν ακολουθήθηκε κάποια ερευνητική μέθοδος.

Ερωτήματα: Δεν υπήρξε κάποιο ερώτημα.

Διαδικασία: Οι ομάδες χρησιμοποίησαν ένα ειδικά διαμορφωμένο για τις ερευνητικές εργασίες ιστότοπο στον οποίο ανάρτησαν τα ερωτηματολόγια που είχαν φτιάξει ως ζευγάρια.

Αποτελέσματα: Η ευκολία στην ανάγνωση και στην επεξεργασία όλων των ερωτήσεων και όλων των ομάδων από τον καθένα.

Απολογισμός/Συμπεράσματα: Συμπίπτει με τ’ αποτελέσματα.

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές:
1) Ιστοσελίδα Ερευνητικών Εργασιών Ζαννείου Λυκείου: zanneiolykeio.blogspot.com/

Σωτήρης Νιάρχος είπε...

Ημερομηνία: 6η Εβδομάδα (14/11 μόνον)

Όνομα Ομάδας: Déjà Vu

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας: Δεν υπήρξε έρευνα.

Ερευνητική Μέθοδος: Δεν ακολουθήθηκε κάποια ερευνητική μέθοδος.

Ερωτήματα: Η δημιουργία φόρμας για την εύκολη απάντηση και καταμέτρηση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο.

Διαδικασία: Στις ομάδες δείχθηκε ο τρόπος δημιουργίας ηλεκτρονικών φορμών, οι οποίες καλέστηκαν να δημιουργήσουν τέτοιες φόρμες και, επίσης, ν’ απαντήσουν σ’ ένα υποτυπώδες ερωτηματολόγιο που ήταν ήδη έτοιμο, απλά για να δουν τον τρόπο λειτουργίας του.

Αποτελέσματα: Απόκτηση ικανότητας δημιουργίας ηλεκτρονικών φορμών.

Απολογισμός/Συμπεράσματα: Συμπίπτει με τ’ αποτελέσματα.

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές:
1) Ιστοσελίδα του μαθήματος της τεχνολογίας: http://texnoschool.pbworks.com/

Σωτήρης Νιάρχος είπε...

Ημερομηνία: 7η Εβδομάδα (21/11 – 24/11)

Όνομα Ομάδας: Déjà Vu

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας: Δεν υπήρξε έρευνα.

Ερευνητική Μέθοδος: Δεν ακολουθήθηκε κάποια ερευνητική μέθοδος.

Ερωτήματα: Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν η επίλυση των τεχνικών, σκηνοθετικών κτλ θεμάτων που αφορούν τις ταινίες των ομάδων.

Διαδικασία: Αφού χωριστήκαμε σε ομάδες, η κάθε μία συζήτησε με σκοπό να απαντήσει στις εξής ερωτήσεις που τέθηκαν από τον κύριο Τζωρτζάκη:
1) Ποιος θα είναι ο τίτλος της ταινίας;
2) Ποιος θα φέρει κάμερα;
3) Ποιος θα σκηνοθετεί;
4) Ποιοι θα είναι οι χώροι;
5) Πόσες σκηνές θα έχει η ταινία;
6) Σκηνή πρώτη (λεπτομέρειες), σκηνή δεύτερη (λεπτομέρειες) κτλ…
7) Ποιος θα κάνει το μοντάζ και με τι λογισμικό;
8) Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τον ήχο;
Αφού η ομάδα μας συζήτησε, δώσαμε απάντηση σε κάθε ένα από αυτά τα ερωτήματα και αποφασίσαμε να συναντηθούμε την Κυριακή της ίδιας βδομάδας για να περάσουμε στα γυρίσματα της ταινίας.

Αποτελέσματα: Ο κάθε ένας από εμάς ανέλαβε συγκεκριμένα καθήκοντα και όλοι μαζί, σε συνεργασία, περάσαμε στο γύρισμα των βίντεο για την ταινία μας.

Απολογισμός/Συμπεράσματα: Το συμπέρασμα ήταν ότι, γενικά, απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση μίας ταινίας μικρού μήκους (το λιγότερο μία ολόκληρη μέρα) και περισσότερη εμπειρία πάνω στις τεχνικές λεπτομέρειες.

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές: Δεν χρησιμοποιήθηκαν.

Σωτήρης Νιάρχος είπε...

Ημερομηνία: 8η Εβδομάδα (28/11 – 1/12)

Όνομα Ομάδας: Déjà Vu

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας: Δεν υπήρξε έρευνα.

Ερευνητική Μέθοδος: Δεν ακολουθήθηκε κάποια ερευνητική μέθοδος.

Ερωτήματα: Αυτό που είχαμε ως στόχο αυτήν την εβδομάδα ήταν η επιδιόρθωση – τελειοποίηση της φόρμας του ερωτηματολογίου, καθώς και η διευκρίνηση σχετικά με το περιεχόμενο της γραπτής εργασίας και του τελικού φακέλου που θα παραδώσουμε.

Διαδικασία: Αρχικά, συζητήσαμε στην τάξη, σε πολύ γενικές γραμμές, για την τελική αξιολόγηση (σε ποιους τομείς βαθμολογούμαστε και πως). Εν συνεχεία, διευκρινίσαμε το τι απαιτείται να εμπεριέχεται στον φάκελο της τελικής μας εργασίας, την οποία και θα παραδώσουμε. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει:
1) Την γραπτή εργασία
2) Ένα DVD με την ταινία
3) Τα ομαδικά ημερολόγια.
Στη συνέχεια, συζητήσαμε στην τάξη για τη φόρμα του ερωτηματολογίου και την απάντησή της και διορθώσαμε όλοι μαζί μερικές από τις ερωτήσεις, κυρίως όσον αφορά τη διατύπωση. Μετά, συζητήσαμε για τα ομαδικά ημερολόγια που έχουν ήδη αναρτηθεί, επισημάνθηκαν τα λάθη τους (κυρίως το γεγονός πως δεν ήταν όσο συγκεκριμένα όσο θα έπρεπε), και σιγουρευτήκαμε για το πώς θα πρέπει να είναι τα επόμενα. Τέλος, μας ανατέθηκε να μπούμε και να απαντήσουμε όλοι στην, επιτέλους, τελειοποιημένη μορφή του ερωτηματολογίου μας, καθώς και να την προωθήσουμε μέσω του διαδικτύου σε γνωστούς και φίλους μας για να έχουμε ένα μεγαλύτερο δείγμα απαντήσεων.

Αποτελέσματα: Δεν υπήρξαν κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κυρίως υπήρξαν τα συμπεράσματα που ακολουθούν.

Απολογισμός/Συμπεράσματα: Σιγουρευτήκαμε για το περιεχόμενο του τελικού φακέλου που θα παραδώσουμε, ενημερωθήκαμε γενικά για τον τρόπο αξιολόγησής μας και, τέλος, καταλάβαμε πως τα επόμενα ομαδικά ημερολόγια που θ’ αναρτήσουμε θα πρέπει να είναι αρκετά πιο ειδικά και συγκεκριμένα όσον αφορά το τι ακριβώς έγινε μέσα στην τάξη.

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές: Δεν χρησιμοποιήθηκαν.

Σωτήρης Νιάρχος είπε...

Ημερομηνία: 9η Εβδομάδα (5/12 μόνον)

Όνομα Ομάδας: Déjà Vu

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας: Δεν υπήρξε έρευνα.

Ερευνητική Μέθοδος: Δεν ακολουθήθηκε κάποια ερευνητική μέθοδος.

Ερωτήματα: Αυτό που μας απασχόλησε κατά κύριο λόγο ήταν το περιεχόμενο της γραπτής εργασίας.

Διαδικασία: Στην τάξη, συζητήσαμε εκτενώς γύρω από το θέμα της γραπτής εργασίας, αλλά επικεντρωθήκαμε στο ν’ αναλύσουμε σε βάθος το κομμάτι των ερωτήσεων που σχετίζονται με την ταινία μας. Μάθαμε, λοιπόν, πως στην εργασία πρέπει να συμπεριληφθούν κάποιες ερωτήσεις -περισσότερες από 5- από το ερωτηματολόγιο των οποίων τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιήσουμε στην ταινία μας. Θα πρέπει να εξηγούμε γιατί τις έχουμε επιλέξει, να υποθέτουμε το αποτέλεσμα που θα πάρουμε, να παραθέτουμε το αποτέλεσμα από την έρευνα του ερωτηματολογίου και να την ερμηνεύουμε καταλήγοντας σε κάποιο συμπέρασμα. Τέλος, μάθαμε τον δικτυακό τόπο στον οποίο βρίσκονται τ’ αποτελέσματα σε μορφή εικόνων για να τα χρησιμοποιήσουμε.
Επιπλέον, μας ανατέθηκε να διαιρέσουμε την γραπτή εργασία σε κεφάλαια και ν’ αρχίσουμε την συγγραφή της.

Αποτελέσματα: Δεν υπήρξαν κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κυρίως υπήρξαν τα συμπεράσματα που ακολουθούν.

Απολογισμός/Συμπεράσματα: Εμβαθύναμε λίγο περισσότερο στον συγκεκριμένο τομέα της γραπτής εργασίας.

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές: Δεν χρησιμοποιήθηκαν.

Σωτήρης Νιάρχος είπε...

Ημερομηνία: 10η Εβδομάδα (15/12 μόνον)

Όνομα Ομάδας: Déjà Vu

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας: Δεν υπήρξε έρευνα.

Ερευνητική Μέθοδος: Δεν ακολουθήθηκε κάποια ερευνητική μέθοδος.

Ερωτήματα: Αυτό που μας απασχόλησε κατά κύριο λόγο ήταν το περιεχόμενο της γραπτής εργασίας.

Διαδικασία: Συζητήσαμε εκτενώς και καλύψαμε το θέμα και τη δομή της τελικής γραπτής εργασίας. Η εργασία πρέπει να αποτελείται από μια εισαγωγή που θα αναφέρει το σκοπό και με λίγα λόγια τις ενέργειες που κάναμε κατά τη διάρκεια του 1ου τετραμήνου. Επιπλέον, πρέπει ν’ αναφέρουμε τι είδους έρευνα κάναμε -έρευνα ερωτηματολογίου- και να αναφέρουμε τις ερωτήσεις και τα αποτελέσματα που προήλθαν από αυτές. Ύστερα, πρέπει να προβάλλουμε τις πηγές με τα αποτελέσματα από την έρευνα του ερωτηματολογίου και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα της ομάδας μας. Μετά, βάσει των επιλογών μας από τις ερωτήσεις και τα αποτελέσματα, πρέπει να περιγράψουμε τη διαδικασία που ακολουθήσαμε για να γυρίσουμε την ταινία(σενάριο, ηθοποιοί, αριθμός σκηνών, λήψεις, επεξεργασία, κλπ) . Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ορισμένες πηγές σχετικές με το θέμα της ερευνητικής εργασίας στην οποία ανήκουμε, όπως για παράδειγμα, αποσπάσματα βιβλίων, άρθρα εφημερίδων, στατιστικές, κλπ.
Ακόμη, μάθαμε το ποσοστό κάθε επιμέρους εργασίας-ενέργειας(περιεχόμενο της εργασίας, γλώσσα της εργασίας, διαδικασία, ταινία και παρουσίαση)ως προς τον τελικό βαθμό της ομάδας. Τέλος, συζητήσαμε για την παρουσίαση της εργασίας μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Αποτελέσματα: Δεν υπήρξαν κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κυρίως υπήρξαν τα συμπεράσματα που ακολουθούν.

Απολογισμός/Συμπεράσματα: Πια είμαστε σίγουρη για την μορφή της εργασίας και προχωράμε πια προς την παρουσίαση.

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές: Δεν χρησιμοποιήθηκαν.