Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008

Παράδοση εργασιών

Λόγω των γεγονότων, λίγοι μαθητές έχουν παραδώσει τις γραπτές εργασίες τους σχετικά με την πειραματική έρευνα για το ελατήριο. Τελική ημερομηνία παράδοσης είναι η Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στις 10 το πρωί. Εργασίες που θα παραδοθούν αργότερα δεν θα γίνουν δεκτές.