Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011

Τμήμα Ενδιαφέροντος 2
Τα Θέλω και τα Προβλήματά μας - Μία Ταινία για Εμάς
Ημερολόγιο Ομάδας 2
Εδώ θα γράφονται τα εβδομαδιαία ημερολόγια της ομάδας σε μορφή σχολίων

6 σχόλια:

Γιώργος Γιαννακός είπε...

Ημερομηνία: 1η εβδομάδα (26/9 – 27/9)

Όνομα Ομάδας: @ ΓΕΛΤΑ @

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας: (κενό)

Ερευνητική Μέθοδος: (κενό)

Ερωτήματα: Δημιουργία ομαδών – Δημιουργία ερωτηματολογίου

Διαδικασία: Χωριστήκαμε ανεξάρτητα με τον βαθμό στις εξής κατηγορίες μετά από επιλογή του οργανωτή :
1) Οργανωτής – Τατιάνα Καραντζή
2) Καλλιτέχνης – Αντώνης Λεοντίδης
3) Κομπιουτεράς – Γιώργος Γιαννακός
4) Επιστήμονας – Έλενα Αντωνάκου
5) Αναλυτής – Λίλη Βατίστα

Αποτελέσματα: Επιτυχής δημιουργία 4 ομαδών με κάθε μαθητή να έχει και ξεχωριστό ρόλο για την ομάδα.’ Ακόλουθες ενέργειες’ : Εύρεση ονόματος <>. Η σκέψη προήλθε απλά κάνοντας αναγραμματισμό των αρχικών του μικρού ονόματος του καθενός μέλους.

Απολογισμός/Συμπεράσματα: Σαν ομάδα ταιριάξαμε αμέσως !

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές: (κενό)

Γιώργος Γιαννακός είπε...

Ημερομηνία: 2η Εβδομάδα (24/10)

Όνομα Ομάδας: @ ΓΕΛΤΑ @

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας: Αναζήτηση ιστοσελίδας Ζαννείου Γενικού Λυκείου Πειραιά & ιστοσελίδας μαθήματος τεχνολογίας – Ανάλυση αυτών – Συζήτηση για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου

Ερευνητική Μέθοδος: Αναζήτηση πληροφοριών μέσω των προαναφερθέντων ιστοσελίδων και ανάγνωση σχετικών εργασιών μαθητών περασμένων ετών.

Ερωτήματα: Σωστός τρόπος αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο

Διαδικασία: Αναφέρθηκε προηγουμένως

Αποτελέσματα: Κατανόηση σωστού τρόπου αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο & σύνταξης ενός ερωτηματολογίου.

Απολογισμός/Συμπεράσματα: Μάθαμε καινούργια πράγματα σχετικά με τα ερωτηματολόγια. Πλέον η σκέψη μας έγινε πιο συγκεκριμένη

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές: 1) Ιστοσελίδα Ζαννείου Γενικού Λυκείου Πειραιά: http://lyk-peir-zanneio.att.sch.gr/
2) Ιστοσελίδα του μαθήματος της τεχνολογίας: http://texnoschool.pbworks.com/

Γιώργος Γιαννακός είπε...

Ημερομηνία: 3η Εβδομάδα

Όνομα Ομάδας: @ ΓΕΛΤΑ @

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας: (κενό)

Ερευνητική Μέθοδος: (κενό)

Ερωτήματα: Αρχή σύνταξης του ερωτηματολογίου

Διαδικασία: Αποφασίσαμε ότι σε κάθε ερωτηματολόγιο θα πρέπει οι ερωτήσεις να συσχετίζονται με τα εξής θέματα :
1) Οικογένεια
2) Εκπαίδευση
3) Ψυχολογία
4) Σχέσεις
5) Ελεύθερος χρόνος – Ψυχαγωγία – Χόμπι
6) Ενδοσχολική βία.

Αποτελέσματα: Κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου

Απολογισμός/Συμπεράσματα: Εμβαθύναμε στην εκμάθηση χτίσης ενός σωστού ερωτηματολογίου

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές: (κενό)

Γιώργος Γιαννακός είπε...

Ημερομηνία: 4η Εβδομάδα (31/10 – 3/11)

Όνομα Ομάδας: @ ΓΕΛΤΑ @

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας: (κενό)

Ερευνητική Μέθοδος: (κενό)

Ερωτήματα: Κατασκευή ερωτηματολογίου

Διαδικασία: Συνεργασία της 1ης ομάδας με την 3η και της «2ης» με την 4η για καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά την κατασκευή του ερωτηματολογίου.

Αποτελέσματα: 2 Ερωτηματολόγια περίπου 20 ερωτήσεων

Απολογισμός/Συμπεράσματα: Μάθαμε να συνεργαζόμαστε με περισσότερα άτομα

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές: (κενό)

Γιώργος Γιαννακός είπε...

Ημερομηνία: 5η Εβδομάδα (7/11 – 10/11)

Όνομα Ομάδας: @ ΓΕΛΤΑ @

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας: (κενό)

Ερευνητική Μέθοδος: (κενό)

Ερωτήματα: (κενό)

Διαδικασία: Ανάρτηση ερωτηματολογίων ομαδών 1 – 3 & “2” – 4 και η επεξεργασία αυτών.

Αποτελέσματα: Επεξεργασία ερωτηματολογίων από όλα τα άτομα του Project.

Απολογισμός/Συμπεράσματα: (Αναφέρθηκε)

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές:
1) Ιστοσελίδα Ερευνητικών Εργασιών Ζαννείου Γενικού Λυκείου Πειραιά : zanneiolykeio.blogspot.com

Γιώργος Γιαννακός είπε...

Ημερομηνία: 6η Εβδομάδα (14/11)

Όνομα Ομάδας: @ ΓΕΛΤΑ @

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας: (κενό)

Ερευνητική Μέθοδος: (κενό)

Ερωτήματα: Ανάδειξη προγράμματος με το οποίο οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο καταμετρούνται σε χρόνο μηδέν όπως και η επίτευξη υπολογισμού των ποσοστών.

Διαδικασία: Χρησιμοποίηση ενός διαδικτυακού προγράμματος, κατάλληλο για τις ανάγκες κάθε ομάδας για την δημιουργία ενός ερωτηματολογίου.

Αποτελέσματα: Εκμάθηση δημιουργίας ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Απολογισμός/Συμπεράσματα: (Αναφέρθηκε)

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές:
1) Ιστοσελίδα του μαθήματος της τεχνολογίας: http://texnoschool.pbworks.com/