Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011

Ερευνητικές Εργασίες: Υπόδειγμα Ημερολογίου Ομάδας


Ημερομηνία:

Όνομα Ομάδας: πχ. Οι Επιστήμονες

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας:

Ερευνητική Μέθοδος: πχ Πείραμα, Ερωτηματολόγιο κλπ

Ερωτήματα: πχ. Να σχεδιάσουμε ένα πείραμα για να ...

Διαδικασία: πχ. Κάθε μέλος της ομάδας....., με σκοπό.... τελικά σχεδιάσαμε...

Αποτελέσματα: πχ. Ένας νοητικός χάρτης, ένα γράφημα κλπ

Απολογισμός/Συμπεράσματα: πχ. Τελικά μάθαμε ότι...

Ντοκουμέντα/Βιβλιογραφικές αναφορές: πχ.URL, βιβλίο, άρθρο κλπ

Δεν υπάρχουν σχόλια: