Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011

Οδηγίες

Επιλέξτε από το menu αριστερά την ομάδα σας, προκειμένου να ανεβάσετε το εβδομαδιαίο ημερολόγιό σας.
Στη συνέχεια θα διατεθεί χώρος σε κάθε ομάδα για να δημοσιεύσετε τις εργασίες σας.
Αν υπάρχουν ερωτήσεις, τις γράφετε εδώ, σε μορφή σχολίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: